Logo Anne-Wil Professional Organizer

Opruimen bij overlijden, daar wordt niet veel over gepraat 

Opruimen bij overlijden

Als je mensen vraagt of alles goed geregeld is voor het geval één van hun naasten komt te overlijden, zul je waarschijnlijk antwoord krijgen over de begrafenis, crematie en de financiële zaken.

 

Maar waar vaak niet aan gedacht wordt, is eigenlijk net zo belangrijk. In de emotionele periode waarin de rouwverwerking nog alle aandacht vraagt, moet ook al nagedacht worden over het opruimen van de persoonlijke bezittingen van de overledene.

 

Soms zijn de familieleden niet in staat om dat zelf te doen.

Ik ken het voorbeeld van een kinderloos echtpaar wat in een verzorgingstehuis 2 kamers bewoonde. Na het overlijden van de echtgenoot moest de kamer waarin hij had gewoond, binnen 1 week na zijn overlijden leeg zijn, omdat het direct beschikbaar moest zijn voor een nieuwe bewoner. Zijn echtgenote, die in een rolstoel zit en daardoor niet in staat is dingen in te pakken of te verhuizen, stond er helemaal alleen voor.

 

In dit soort situaties kan ik de hele zorg en last van het opruimen overnemen. Niet alleen de praktische zaken, ik kan ook begeleiden bij alles wat er geregeld moet worden. Omdat het zo kort na het overlijden moet gebeuren, kan ik de nabestaanden ontlasten zodat zij ruimte hebben voor de verwerking.

 

Dit is een voorbeeld van een situatie direct na overlijden. Maar je kan ook al nadenken over opruimen voor overlijden.

Hoewel het geen leuk onderwerp is, is het wel zinvol om in een vroeger stadium al eens na te denken over wat er allemaal in huis staat en of je je nabestaanden wilt belasten met het opruimen van je spullen. Het kan prettig zijn om daar zelf beslissingen in te nemen nu er nog geen druk is.

Ook daar kan ik meehelpen. Dit kan een emotionele achtbaan zijn. Een heel leven komt voorbij en dat maakt het niet altijd eenvoudig om beslissingen te nemen. Wat het ook weer heel waardevol maakt, een terugblik op je leven door je spullen weer eens allemaal in je handen te hebben.

Ik help je de beslissingen te nemen, vanuit een minder emotioneel perspectief, met zorg en aandacht en luister naar je wensen.

 

Wat kun je van mij verwachten:

- Structuur in het opruimen. We kijken elke doos en kast door, kamer voor kamer. Dit geeft overzicht en daardoor weten we zeker dat we niets over het hoofd zien. Ik leer je een methode waardoor je, als je dat wilt, op je eigen tempo verder kan gaan met opruimen.

- Een tweede blik op wat wordt weggegooid. Om te voorkomen dat je denkt ‘Doe maar weg, dan ben ik ervan af’, kijk ik mee bij alles wat er weggegooid wordt. Ik zal vragen stellen en meedenken, zodat je achteraf geen spijt krijgt of dat er niet per ongeluk belangrijke documenten zoals trouwboekjes of krantenknipsels die voor de familie belangrijk zijn, weggegooid worden. Andersom ook, bij opruimen hoort ook weggooien, anders ben je alleen maar spullen aan het verplaatsen.

- Alle papieren op orde. Ik kan ervoor zorgen dat alle belangrijke documenten (verzekeringen, bankgegevens, hypotheken, testament, etc) apart liggen en niet per ongeluk weggegooid worden tijdens het opruimen. Ik ken de bewaartermijnen van je documenten zodat we je administratie netjes op orde kunnen brengen.

Andere tips om over na te denken:

- Laat de waarde van spullen taxeren

Misschien kom je tijdens het opruimen een vaas tegen die al jaren op een kast staat, uit een familie erfenis, maar je vindt de vaas eigenlijk helemaal niet mooi. Je zou het direct naar de Kringloop willen brengen. Is de vaas nog iets waard?

Om te voorkomen dat er (achteraf) waardevolle spullen weggegooid of weggegeven worden, is het verstandig een taxateur te laten komen om de waarde te bepalen van bijvoorbeeld meubels, serviesgoed of schilderijen. De waardebepaling is van belang voor het nemen van beslissingen.

- Geef niet zomaar spullen weg

De familie heeft het eerste recht op spullen van hun ouders. Inventariseer wat iedereen wil en verdeel het vervolgens. Voorkom ruzie! Maak er een eerlijk en helder proces van.

- Zorg voor hulp bij het opruimen

Als het mogelijk is, vraag dan hulp van familieleden (broers, zussen of de kinderen), om bepaalde beslissingen te nemen: wat moet weg, wat wordt verdeeld, wie krijgt wat.

Maar vergeet ook niet om hulp te vragen voor het zware werk, zoals meubels verslepen. Of een bevriende boekhouder die alle bank- en verzekeringspapieren doorneemt.

- Kies bewust de locatie waar je spullen aan weggeeft

Mocht je besluiten om kleding van de overledene naar de Kringloop te brengen, kijk dan of het naar de Kringloop in een andere woonplaats gebracht kan worden. Op die manier loop je minder kans dat je mensen op straat tegenkomt en geconfrontreerd wordt met kleding die je herkent.

- Bewaar dierbare spullen in een mooie herinneringsdoos 

Als laatste nog een tip voor spullen die emotionele waarde hebben.

Maak een mooie doos waar je spulletjes indoet die je doen herinneren aan je dierbare.

Maak alvast een doos voor ieder van je kinderen/nabestaanden met de spulletjes die je wit nalaten.

Met een gravure op de deksel maak je de herinneringsdoos extra speciaal.

 

Voor herinneringsdozen en hulp bij het opruimen voor of na overlijden kan je bij mij terecht. Kijk maar eens naar deze links: