Logo Anne-Wil Business Organizer

Administratieve hulp voor ondernemers

Volledige focus op je eigen vakgebied, dat is wat je wilt.
De administratie is belangrijk voor je bedrijf, maar heeft niet altijd prioriteit. Ik help je structureel met een aantal uren per week.

Het kan ook voorkomen dat je tijdelijk handen tekort komt. Bij de jaarafsluiting, bij het invoeren van een nieuw systeem of bij ziekte of zwangerschap van een medewerker. Voor testen of checks in systemen of archieven kan je ook bij mij terecht.

Wat denk je van uitbesteden aan een administratief freelancer? Ik neem heel wat administratieve taken voor je uit handen zoals:

Receptie of onthaal
Afspraken plannen
Offertes maken en opvolgen
Facturen maken en opvolgen
HR werkzaamheden
Dossiers maken en beheren
Voorbereiding boekhouding
Testen of checks
Websitebeheer
Mailbeheer
Archiefbeheer
Facilitair beheer
….

Anne-Wil Business Organizer. Administratieve ondersteuning

Waarom een administratief freelancer?

Inzetbaar wanneer het nodig is, eenmalig of voor langere tijd.
Inzetbaar waar het nodig is, bij je op de zaak of op afstand.
Makkelijk te betalen, per maand een factuur.
Geen personeelsadministratie bij te hoeven houden.
Snel opvang bij afwezigheid van je eigen personeel.
Minder taken zelf te hoeven doen, een hele zorg minder!

Heb je vragen of wil je meer weten over administratieve hulp?

Papieren in map gesorteerd op kleur. Administratieve ondersteuning