Privacy- en cookiebeleid en Gebruikersvoorwaarden Anne-Wil Professional Organizer en Anne-Wil Business Organizer

Privacy- en cookiebeleid Anne-Wil Professional Organizer en Anne-Wil Business Organizer

Inleiding

In deze privacy- en cookieverklaring staat alles over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar de gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen gegevens opgeslagen worden. Daarnaast staan hier ook al de rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Algemeen

Anne-Wil van Baren-Scheer, zelfstandig Professional/Business Organizer met KBO/BTW nummer BE0821.393.426, met adres  Geenend 37, 2470 Retie, België (verder ‘Anne-Wil’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Anne-Wil helpt mensen die behoefte hebben aan rust in hun huis of bedrijf door hen te begeleiden bij het ordenen van spullen, administratie of tijd. 

U kunt Anne-Wil steeds bereiken via het e-mailadres info@anne-wil.pro of op telefoonnummer +32471341291 in geval van verdere vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anne-Wil verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Woonsituatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Anne-Wil verwerkt wel de gegevens van personen onder de 16 jaar ingeval het coaching traject met hen verloopt. Anne-Wil zal in dat geval de toestemming vragen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anne-wil.pro, dan verwijderen wij deze informatie.

We informeren naar de gezondheid van een ieder die het coaching traject gaat volgen om de duur van het traject goed te kunnen inschatten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anne-Wil verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•    Om u te kunnen bezoeken
•    Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•    Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
•    Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
•    Om u te zoeken op Social Media
•    Anne-Wil verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
•    De gegevens verzameld door de analytische cookies op Anne-Wil’s website worden gebruikt om het webverkeer te analyseren en om uw gebruikservaring met betrekking tot de website te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijst Anne-Wil naar artikel 9.

Geautomatiseerde besluitvorming

Anne-Wil neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anne-Wil) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anne-Wil bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Verder bewaart Anne-Wil de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Anne-Wil zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

De e-mail van Anne-Wil wordt gehost bij Vimexx. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.

De website en back-ups van de website van Anne-Wil worden gehost bij Vimexx. Gegevens die u achterlaat op de website van Anne-Wil zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.

De persoonsgegevens worden gedeeld met de externe accountant die zich eveneens gebonden heeft aan de privacy wetgeving

Anne-Wil verkoopt uw gegevens niet aan derden voor bv marketingdoeleinden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anne-Wil blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Anne-Wil maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waardoor internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie werd opgeslagen. Hierdoor worden bezochte websites en servers onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd met behulp van de unieke cookie-ID. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Door middel van een cookie, kunnen informatie en aanbiedingen op de website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in het achterhoofd. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het kan dan mogelijk zijn dat niet alle functies van de website volledig bruikbaar zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anne-Wil en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anne-wil.pro. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en id-nummers zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anne-Wil neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast wordt het bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat de verbinding met de website privé is. Deze beveiliging is te herkennen aan het slotje voor de url. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@anne-wil.pro

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via  info@anne-wil.pro

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij GBA, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Laatste update: 2 januari 2021

 

Gebruikersvoorwaarden Anne-Wil Professional Organizer en Anne-Wil Business Organizer

Algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor de website Anne-Wil Professional/Business Organizer. Anne-Wil van Baren-Scheer, zelfstandig Professional en Business Organizer met KBO/BTW nummer BE0821.393.426 met adres  Geenend 37, 2470 Retie, België (verder ‘Anne-Wil’)

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruikersvoorwaarden.

U kunt Anne-Wil steeds bereiken via het e-mailadres info@anne-wil.pro of op telefoonnummer +32471341291 in geval van verdere vragen.

Inhoud van deze website

Anne-Wil streeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud naar uiterste zorgvuldigheid. De op de website aangeboden informatie en materialen worden echter aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. Anne-Wil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de bezoeker. Anne-Wil heeft altijd het recht om wijzigingen aan te brengen of informatie te verwijderen.

Werking van de website

Anne-Wil streeft naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Ze kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Anne-Wil  kan altijd de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Derden

Wanneer op de website van Anne-Wil links zijn aangebracht die gaan naar websites van anderen, dan betreffen dat websites waarvoor Anne-Wil op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Anne-Wil aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden betekent niet dat Anne-Wil de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, maar is alleen bedoeld om u te attenderen op aanvullende informatie.

Affiliate beleid

Deze website gebruikt affiliate links. Dat betekent dat als je op een link naar één van de aangesloten winkels (So Clever) klikt en een product koopt, Anne-Wil een kleine commissie krijgt. We verwijzen alleen naar websites die we vertrouwen. We bevelen geen online winkels aan, waarvan we weten dat ze niet veilig zijn om te kopen.

Retourbeleid affiliate producten

Anne-Wil is niet verantwoordelijk voor het retourneren en terugbetalen van geld voor bestellingen die je hebt gedaan in een  aanbevolen online winkel (So Clever). Lees altijd het retourbeleid van de specifieke winkel voordat je een aankoop doet.

Intellectuele eigendom

Anne-Wil heeft de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website en al de diensten. Dat betekent dat u niet zomaar teksten of inhoud kunt gebruiken voor eigen gebruik, ook mag u ze niet (online) gebruiken, dupliceren of verspreiden. U mag wel de posts delen op de sociale netwerken. Wilt u toch tekst of inhoud gebruiken, vraag dan eerst toestemming aan Anne-Wil.

Wijzigingen

Anne-Wil behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze gebruikersvoorwaarden. Het is daarom raadzaam de gebruikersvoorwaarden periodiek te raadplegen.

Toepasselijk recht:

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Laatste update:  7 september 2021

Scroll naar boven